Κυκλοφορία

Χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας και υποβολής άρθρων

Το περιοδικό δεν εκδίδεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και επομένως δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα κατάθεσης ενός άρθρου. Κάθε συγγραφέας μας στέλνει το κείμενό του όταν το ολοκληρώσει και μόλις συγκεντρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός άρθρων που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία των κριτών, εκδίδεται το τεύχος.


Μορφή και γλώσσα του περιοδικού

Το περιοδικό κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή και είναι μονόγλωσσο στην ελληνική γλώσσα.

Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης τευχών και σε άλλες γλώσσες, π.χ. αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά κ.ά., εφόσον υποβληθεί ικανός αριθμός κειμένων και ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσης τους σε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Αυτό σημαίνει π.χ. ότι ένα τεύχος στην αγγλική γλώσσα θα κυκλοφορήσει όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κρίσης σε ικανό αριθμό κειμένων σε αυτή. Το ίδιο θα ισχύει και για κάθε άλλη γλώσσα.


Hλεκτρονικά αντίτυπα

Για όσους επιθυμούν ηλεκτρονικό αντίτυπο κάποιου τεύχους, το κόστος  ανέρχεται σε 10€/τεύχος συν τα έξοδα αποστολής και αποστέλλεται σε cd-rom μέσα σε πλαστική θήκη με το εξώφυλλο του τεύχους. Στο cd-rom περιλαμβάνεται το περιοδικό όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα και σε αρχείο pdf.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποστολής του τεύχους μέσω email σε pdf.