Ανακοίνωση


Η περιοδική έκδοση 

“Θεωρία και Έρευνα στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες”

μετονομάζεται σε

“Πολιτικές και Κοινωνικές Επιστήμες”


Πάτρα, 17 Νοεμβρίου 2015

Ανακοινώνεται

η έναρξη κυκλοφορίας διεθνούς ηλεκτρονικής περιοδικής έκδοσης με κριτές. Τίτλος της έκδοσης είναι:

Θεωρία και έρευνα στις Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες
Theory and research in the Social and Political Sciences 

Με το παρόν κηρύσσεται η έναρξη υποβολής άρθρων, ώστε μετά τη διαδικασία κρίσης να κυκλοφορήσει το πρώτο τεύχος της.

Κάθε ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία και στη συνέχεια αποστέλλει το υποψήφιο προς δημοσίευση κείμενο μέσω email στη διεύθυνση politika@inpatra.gr.

Το κείμενο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές κειμένων που είναι αναρτημένες εδώ.

Πάτρα, 16 Ιουλίου 2014