Οικονομική συμμετοχή

Οικονομική συμμετοχή συγγραφέων

Από 1ης Αυγούστου 2015, η οικονομική συμμετοχή για κάθε συγγραφέα ανέρχεται σε 70€, που καταβάλλονται μετά την αποδοχή του άρθρου από την επιτροπή κριτών.

Με την ανάρτηση του τεύχους στην ιστοσελίδα θα αποστέλλεται σε κάθε συγγραφέα ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο (pdf) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής γίνεται online μέσω:

  1. πιστωτικής κάρτας

  2. κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό

payment