Σκοπός της έκδοσης

Το περιοδικό δημοσιεύει πρωτότυπες επιστημονικές-ερευνητικές εργασίες που πραγματεύονται ζητήματα ερευνητικού ή θεωρητικού ενδιαφέροντος για τις κοινωνικές και πολιτικές επιστήμες από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Ο κύριος σκοπός του εκδοτικού αυτού εγχειρήματος είναι να εξομαλύνει τις φυσικές δυσκολίες που προκύπτουν κατά τη διασύνδεση θεωρίας, έρευνας και εφαρμογής στον ευρύ χώρο των κοινωνικών και πολιτικών επιστημών.

Στόχος είναι να καλύπτει σταδιακά όλες τις εκφάνσεις του χώρου σε θεωρητικό, ερευνητικό και εφαρμοστικό επίπεδο και να ωθήσει τόσο τους νέους επιστήμονες να ασχοληθούν με τη θεωρία, την έρευνα και την εφαρμογή όσο και να δώσει βήμα δημοσίευσης άρθρων στους ήδη καταξιωμένους επιστήμονες.

Με τον τρόπο αυτό, προτάσσεται η σημασία της επαφής πανεπιστημιακών, νέων ερευνητών και πολιτών, ώστε να δοθεί το έναυσμα για την ενασχόληση με την έρευνα και την ερευνητική διαδικασία, και παράλληλα ανοιχτό βήμα για την ενεργό συμμετοχή τους στον ετερόκλητο επιστημονικό, θεωρητικό και ερευνητικό λόγο.

 

Η διαδικασία της κρίσης

Οι κλασικές προδιαγραφές διασφάλισης της επιστημονικής εγκυρότητας επιτυγχάνονται με την αυστηρή διαδικασία έγκρισης των υποψήφιων εργασιών από κριτές. Ανακοινώσιμα κρίνονται μόνο κείμενα που ελέγχονται από την επιτροπή κριτών του περιοδικού, η οποία συγκροτείται από διακεκριμένους εξειδικευμένους επιστήμονες σε διεθνές επίπεδο.